Snabba strängar av ljus

Vertikala trådar av gult och orange ljus roterar snabbt moturs över en svart skärm

Denna fil syns vid sökningar efter
Snabb vertikal orange gul ljus moturs

Snabba strängar av ljus

Lägg till din recension